Mottatt signaler fra SAQ søndag 5. juli 2020

Lydopptak med  Atalantamottaker som  Arne S. hadde tatt med. Øystein A. koblet til og forlenget antennen med 40 meter mot garasjen.  Opptak Øystein A.

CQ de SAQ –

This is Grimeton radio/SAQ in a transmission using the Alexanderson 200 kw alternator on 17.2 KHz.

In view of the present pandemic Covid-19 we want to pay tributeband to all parties concerned within the healthcare knowing their effort will pay effect eventually.

Signed: World heritage at Grimeton radiostation and the Alexander-Grimeton veteran radios vaenner association.

For QSL info please read our website: www.alexander.N.SE

De SAQ

Mottatt og skrevet ned av LA4EV

Eyvind – gammel gnist som gikk ut av Radioskolen på Nordnes i 1962