Teknisk informasjon om AM og FM senderne


11.5.2019

En teknisk gjennomgang av de aktive sendere ved Bergen kringkasting.
AM 1314 kHz og FM  93,8 MHz.

Dette er informasjon som er beregnet for de som ønsker å vite mer om
avikling av programmer og kontroll med og styring av senderne.

AV / PÅ kontroll
Datamaskiner
Fjernkontroll
Miksepult
Streaming
Ruting av audiosignaler
Høytaleranlegget
Antenner og kabling

 

Vis hele kalenderen