Rydde skog og kratt


6.8.2020

Rydde skog og kratt ved den store masten,
langs vei og ved AM 1314 kHz antenne.

 

Me fekk gjer ein gode del rundt mastefoten og langs vegen. Og me vølte multibands HF dipol antenne slik at han hadde full mengde elementar igjen og kom på plass med nye tau.  Den EFHW blei reddet og sikret, inntil me får den oppe i luften igjen.

Neste oppgaver, grofting med inngangs døren og rydding rundt MB antenne.

Vis hele kalenderen