Rydde skog og kratt.


13.8.2020

Rydde skog og kratt ved den store masten,
langs vei og ved AM 1314 kHz antenne.

Vis hele kalenderen