Foredrag 28.okt For nye radioamatør, og for dei litt meir røynde.