Am sending på 1314 kHz


8.1.2017

Hei. Godt Nytt År.
Første sending på 1314 kHz med Western Electric senderen.
Sendereffekt 170 Watt og med passende program.
Har du ønsker og forslag til program kan du ta kontak med
ansvarlig redaktør Svenn Martinsen.

Vis hele kalenderen