Mastene var 150 meter høy og avstanden mellom dem var 195 meter.

De ble deomontert i år 2 000.  En person (Ljones?) som arbeidet i mastene fortalte hvordan noen brukte denne tenkikken for å komme seg ned etter arbeid i masten.
Bildene er tatt høsten 2011 av Øystein Ask