Sendinger på kortbølgen på pause:
Frekvensen 5 895 kHz 51 meter,

Antenne: omvendt V antenne (inverted V) tilpasset senderfrekvensen.

Dette er i regi av
Radio Northern Star

Asvarlig redaktør for Radio Northern Star: Svenn Martinsen