Sendinger på kortbølgen på frekvensen 5895 kHz.

Vi vil prøve å få det til i tidsrommet mellom kl. 11.00 og kl. 15.00 hver søndag.
Sendereffekten er 300 Watt med amplitudemodulasjon.
Det kan hende vi forsøker med effekten 1 kW USB eller LSB (øvre eller nedre sidebånd).
Antennen som vil bli benyttet er en omvendt V antenne (inverted V) tilpasset
senderfrekvensen.