I regi av Radio Northern Star. Frekvensen 5 895 kHz 51 meter pr. 2. desember 2022 til 31.12.2022

Muligens ny testlisens til Radio Northern Star for år 2023.

Antenne: omvendt V antenne (inverted V) tilpasset senderfrekvensen.

Dette er i regi av
Radio Northern Star

Asvarlig redaktør for Radio Northern Star: Svenn Martinsen