Sendinger på kortbølgen:
Frekvensen 5 895 kHz  51 meter,

Antenne: omvendt V antenne (inverted V) tilpasset senderfrekvensen.

 

Dette er i regi av
Radio Northern Star