Kringkasting i AM båndet

Kringkasting i AM båndet

Vi prøver å få i gang sendinger hver søndag.

Fra  kl. 11.00 til 13.00 i AM mellombølgebåndet.

Frekvensen er 1314 kHz bølgelengden er 228,3 meter.

Forslag til programmer kan sendes til redaksjon@bergenkringkaster.no

De fleste bilradioer kan motta signaler i AM båndet.

By | 2017-11-04T19:31:28+00:00 4.11.2017|Kringkasting|