Foreningen Bergen Kringkaster (FBK)
Besøks og postadresse:

Grensedalen 59
5306 Erdal Kart
Norge

Per Dagfinn, formann +47 994 70 075

Peter, nestformann +47 952 48 493

Øystein, kasserer 907 64 111

Rune, sekretær +47 958 28 683

Ivar, styremedlem +47 973 20 123

Skyss

Elektronisk post begynner med styret2021 (og så setter du inn den lille krøllen) og deretter bergenkringkaster.no)

Facebook : https://www.facebook.com/groups/bergenkringkaster/

Av privatlivshensyn trenger Google Maps din tillatelse for å lastes inn.
Jeg Godtar