Telefunken radiomottaker merket Bauerlaubnis.

Dette eksemplaret  ble muligens laget av TECO AB Turitz & Co, Göteborg,
under lisens fra Telefunken.

Bauerlaubnis betyr byggetillatelse. Mer om denne type apparat

Reparasjon:
Feil på dreiespole.  Alle viklingene i den bevegelige delen ble viklet på nytt.
De var løsnet og lå utenfor spolekjernen.

En Svensk stikkeske

«Tre Stjärnor» Svenske Tändstics Jörnköping säkerhetständstickor

ble funnet inne i den løse spolen.

En germaniumdiode diode ble montert og da fungerer den gamle radiomottakeren.
Et innganssignal på bare 3 milli volt fra en signalgenerator
ble ført til antenneinngangen.  Det er to innganger.
Den ene kan kobles direkte til spolen, den andre ble i dette tilfellet benyttet.
Der står en kondensator på 130 pF som går til den variable spolen.
Da har man en serieresonanskrets.

Signalet blir ført fra serieresonanskretsen,
der spolen og kondensator er koblet sammen via dioden til hodetelefonene
som er av den høyohmige typen, 2000 Ohm. De er nokså følsom.
Den gangen hadde man ikke germaniumdioder og det ble benyttet
blyglans elle Galena krystaller.  Da måtte man pirke på krystallet med en tynn nål
til man fikk en diodevirkning.
Frekvensområde oppnåd under testing:
Fra cá 320 kHz til 1730 kHz. ( 930 meter til 173 meter)

Man kan høre signaler helt uten bruk av batterier,
men måtte ikke bo for langt unna radiosenderen.
En lang antennetråd og en god jordforbindelse var
viktig for at man skulle motta signaler.

Folk som bodde på Askøy og i Bergensområdet
hørte nok «Askøysenderen» Bergen kringkaster 20 kW med bra styrke.
Den sendte på langbølgen på frekvensen 260 kHz fra 1937 til 50 tallet da
den fikk ny frekvens i mellombølgeområdet.

Apparatet beholder vi Foreningen Bergen Kringkaster.

Hodetelefonene som ble brukt under utprøvningen fungerte også.
Membran ble pusset lett på hver side og et tynt lag med lakk ble påført.

Apparatet ble mottatt av Rolf Barth januar 2018.
Oppdatert av Øystein Ask. 08.01.2018

Foto: Per Kyllo

Bildet under viser en tilsvarende mottaker hvor merkeplatene er i bedre stand.

Foto: Øystein Ask

Foto: Øystein Ask