Bergen Kringkaster

11 05, 2023

Årsmøte torsdag 25 mai.

Av |2023-05-21T21:54:22+02:0011.5.2023|Bergen Kringkaster, Nyheter|

Hei,

Vi har gleden av å invitere til ÅRSMØTE 2023 i Foreningen Bergen Kringkaster (FBK). Tidspunkt: Torsdag 25.mai 2023, kl. 18:00. Sted: Bergen Kringkaster, Grensedalen 59, Erdal. Vennligst bekreft til undertegnede om du har anledning til å delta eller ikke! Vi minner om at bare de som har betalt forfalt kontingent er stemmeberettiget på årsmøtet.

Kontingent for 2023 for personlig medlem er kr. 200.

Kontingenten betales til FBKs bankkonto: 3419.18.00240

Har du spørsmål i forbindelse med årsmøtet, ta gjerne kontakt med undertegnede! Du er hjertelig velkommen!

Møt opp i god tid!

Med vennlig hilsen FORENINGEN BERGEN KRINGKASTER (FBK)/LA1ASK v/ Per-Dagfinn Green (LA1TNA) Styreleder Mobil: 994 70075 http://www.bergenkringkaster.nohttps://www.facebook.com/groups/bergenkringkaster/?fref=ts

Vedlegg:

1 – Saksliste – Dokumenter – Årsmøte 2023 i FBK – rev 0

2 – FBK Oversikt 2022

3 – FBK Resultat 2022

4 – FBK Balanse 2022

5 – FBK Revisjon 2022

6 – Forslag til Budsjett for 2023

7 – Utkast til nye vedtekter for FBK

8 – Gjeldende vedtekter for FBK

26 09, 2022

Auksjon torsdag 3. november 2022 kl. 18.00

Av |2022-10-31T16:23:12+01:0026.9.2022|Amatørradio, Bergen Kringkaster, Kringkasting, Museum, Nyheter|

Til inntekt for Bergen kringkaster, Grensedalen 59, Erdal Askøy.

Radiomottakere, sendere, komponenter, skruer, reoler, vesker, måleinstrument etc.

Her er en auksjonslsiste 2022 Magloopkabler selges under auksjonen

Registrer deg med navn, telefon og epost til radio@bergenkringkaster.no

Betaling med VIPPS 95094 eller straksbetaling til konto 3419 18 00240. Vi ser helst at du ikke benytter kontanter. få en kammerat til å VIPPSE beløpet.

10 07, 2021

Kom deg ut dag på Rundemanen

Av |2021-09-10T20:40:01+02:0010.7.2021|Amatørradio, Bergen Kringkaster, Kringkasting, Museum, Nyheter|

Medlemmer i Foreningen Bergen Kringkaster blir å treffe på Rundemanen søndag 5. september

Det ble en et vellykket dag på Rundemanen.

Vi besøkte den gamle Bergen Radio bygningen.

Det er Norsk Teknisk museum som forvalter bygningen og
Museum Vest er praktisk tilrettelegger og deltar med en person.

FBK er invitert til å være med det vi kan tilby.
Slik som : Museum, kringkasting og selvfølgelig radioamatørstajon, vi har fått lov å benytte
LA1LGN som er registrert av FORENING NORSK KYSTRADIO MUSEUM – LGN
(LGN var det gamle kallesignalet til Bergen Radio)

Les mer om kom deg ut dagen.
Vi får håpe at været blir fint denne dagen.

19 12, 2016

Bergen Kringkaster – LKB LLE short site history

Av |2016-12-20T12:30:10+01:0019.12.2016|Bergen Kringkaster, Kringkasting|

LKB Bergen Broadcasting Station closed down for the last time in service for the NRK on 890 kHz November 1st, 1978 at 0015 hours. LLE «Bergen Lokal» on 1115 kHz had then been closed for 12 years.

In the 1980s, Bergen Broadcasting Station was used as transmission site for local radio (two regional radio networks in Bergen municipality on 103.5 and 107.8 Mhz, from broadcasting mast, and in the 1990s also Radio Askøy 106.4 Mhz from its own mast).

Also in the 1990s, Kongsberg Navigation leased the site for utility transmissions on long wave 437.6 kHz.
Bergen Broadcasting Station is preserved as a Norwegian heritage site since 1999, but in 2001 the two transmitting masts were taken down. The site is owned by Askøy Municipality since 2004. The municipality restored in 2015 20 metres of one of the original antenna masts.

Bergen Broadcasting Association (FBK), which was founded on the 2nd of February 2009 is leasing Bergen Broadcasting Station in Askøy Municipality.

The Odda transmitter (callsign LLU) which closed down 1 / 11-78 now stands at Bergen Broadcasting Station with the Geilo transmitter (callsign LLT) that closed the same day. Odda transmitter was re-started by FBK 9 / 11-12 on 1314 kHz with callsign LLE-2. As antenna is used both a 15 meters Comrod, and earlier a «double L».

Shortwave broadcasts started 2 / 9-13 by FBK on 5895 kHz, with callsign LLE-3. As antenna is used an «inverted V».
A medium wave transmitter no.2 initiated by FBK 15/7 2014 1611 kHz, with callsign LLE-4. As antenna is used another «inverted V».
FM broadcasts started 6 / 11-14 by FBK on 103.8 Mhz, with callsign LLE-FM. As antenna is used an omnidirectional VHF antenna.
Transmissions (2 different program streams) has from the start been licensed by NKOM (Post and Telecommunication Authority) and from 2016 also by the Media Authority.

Bergen Broadcasting Association is using the callsign LA1ASK for amateur radio activity.

19 12, 2016

Bergen Kringkaster – Historie

Av |2016-12-19T13:13:36+01:0019.12.2016|Bergen Kringkaster|

På 1980-tallet ble Bergen Kringkaster brukt som sendested for lokalradio (to nærradionett i Bergen kommune på 103,5 og 107,8 Mhz, kringkastingsmast), og på 1990-tallet også Radio Askøy 106,4 Mhz fra egen mast). På 1990-tallet leide Kongsberg Navigation anlegget for nyttesendinger på langbølge 437,6 kHz.

Bergen Kringkaster eies i dag av Askøy kommune. Kommunen gjenreiste i 2015 20 meter av den ene av de opprinnelige kringkastingsmastene. «Foreningen Bergen Kringkaster» (FBK) som ble stiftet den 2. februar 2009 leier Bergen kringkaster av Askøy kommune. Les også: Om Foreningen Bergen Kringkaster

Oddasenderen (kallesignal LLU) som ble nedlagt 1/11-78 står nå på Bergen Kringkaster sammen med Geilosenderen(kallesignal LLT)nedlagt samme dag. Oddasenderen ble gjenstartet av FBK 9/11-12 på 1314 kHz med kallesignal LLE-2. Som antenne er brukt både en 15 meters Comrod, og en «dobbel L».

Kortbølgesendinger startet 2/9-13 av FBK på 5895 kHz, med kallesignal LLE-3. Som antenne er brukt en «omvendt V». En mellombølgesender nr.2 ble igangsatt av FBK 15/7 2014 på 1611 kHz, med kallesignal LLE-4. Som antenne er brukt en annen «omvendt V». FM-sendinger startet 6/11-14 av FBK på 103,8 Mhz, med kallesignal LLE-FM. Som antenne er brukt en rundstrålende VHF-antenne.

Sendingene (2 forskjellige program) har fra starten vært lisensiert av NKOM (Post-og Teletilsynet) og fra 2016 også av Medietilsynet.

Foreningen Bergen Kringkaster bruker kallesignalet LA1ASK til radioamatørvirksomhet.

 

20 07, 2000

Fredning av Bergen kringkaster, Askøy kommune i Hordaland

Av |2016-12-22T21:02:03+01:0020.7.2000|Bergen Kringkaster, Museum|

20.07.2000 03:01 endret 29.09.2016 13:24

Riksantikvaren har utpekt anlegg for telekommunikasjon som ett av flere satsningsområder med siktemål bevaring av anlegg og utstyr som viser den historiske utviklingen av telekommunikasjonen i Norge. Bergen kringkaster er vurdert i forbindelse med en evaluering av telekommunikasjonshistoriske anlegg i verneplanen «Historiske linjer – Verneplan for Telenors bygninger og installasjoner», som ble utarbeidet av Telenor og Riksantikvaren i 1996.

Bergen kringkaster på Askøy er det eneste komplett bevarte og uendrete senderanlegg med master fra denne perioden. Den er et viktig og uerstattelig ledd i dokumentasjonen av den tekniske utviklingen innen telekommunikasjon, både i norsk og internasjonal sammenheng. Fredningen omfatter antenneanlegget med to jernmaster og bardunfester, senderbygning med eksteriør, interiør, teknisk utstyr og fast inventar. Dessuten funksjonærboligens, vaktmesterboligens og garasjens eksteriør. I tillegg er et område rundt anlegget fredet for å sikre anleggets virkning i landskapet. Senderbygningen og mastene er fra anleggets oppføring i 1936-37 og 20 Kw-senderen, som er produsert av Telefunken i 1935, er unik i telekommunikasjonssammenheng. Funksjonærbygningen er oppført i 1941-42, og vaktmesterboligen er det gamle våningshuset på bruket Frudalsmyr.

Anlegget eies av Norsk rikskringkastning (NRK) og forvaltes av Televerket/ Telenor. Funksjonærboligen er utleid til private.

Kilde:

http://www.riksantikvaren.no/Fredning/Fredninger/Eldre-fredninger/2000/Fredning-av-Bergen-kringkaster-Askoey-kommune-i-Hordaland

https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=https://data.kulturminne.no/askeladden/lokalitet/87116

 

Kommentar av Bergen Kringkaster : Bergen Kringkaster eies i dag av Askøy Kommune.

Gå til toppen