20 12, 2016

LA8AK

By | 2016-12-20T12:24:11+00:00 20.12.2016|Amatørradio|

Via «LA1DQ»  (silent key) har vi mottat en del saker og ting blant annet dette papiret som viser LA8AK (silent key) sin oversikt over sitt radioutstyr. Det er datert 25.12.1982. Mer informasjon her:

18 12, 2016

Antennesystem LA1ASK

By | 2018-01-12T21:35:54+00:00 18.12.2016|Amatørradio|

Pr. 16. desember 2016 har følgende antenner vi kan bruke for radioamatørvirksomheten.

Inverted V for 40, 80 og 160 meter. Vi har også en longwire som peker vestover beregnet for 20 meter båndet.  Den er flere bølgelengder lang.

1 06, 2010

LA1ASK/B beacon Toftøy

By | 2016-12-18T01:43:42+00:00 1.6.2010|Amatørradio|

Back in 2010 a temporary beacon LA1ASK/B was operational during May until mid-June from the island of Toftøy near Bergen, Norway (locator JP20LL). Frequency 509 kHz, mode A1A (CW), transmitter power 5 W to a 35 m vertical antenna. Later the beacon LA1ASK/B was operational from the QTH Askøy Island near Bergen,Norway (locator JP20OK) Frequency 509 kHz, mode A1A (CW). Transmitter power 5 W to a 15 m vertical antenna. QRT february 2011.