Amatørradiostasjonen hos Bergen kringkaster har kallesignal LA1ASK.
Den brukes av radoamatører som er medlem av FBK.
Vi kan høres i 80 meter båndet hver søndag på frekvensen 3 702  eller 3 725 kHz LSB
(lower side band/ nedre sidebånd).

I  opplæringsøyemed kan alle bruke radioamatørstasjonen
dersom de får assistanse av en person med gyldig radioamatørsertifikat.
Spørsmål om dette kan gjøres til formann Per-Dagfinn Grenn, eller
ansvarlig  radioamatør for LA1ASK,  Øystein Ask LA7CFA