AM sendinger

AM sendinger2018-11-10T12:41:43+00:00

Programbladet nr. 11, 1. årgang 1926

2018 årgang 92

AM 1314 kHz  bølgelengden = 228  meter