Sendinger på 1 314 kHz 228 meter amplitudemodulasjon (AM)

Det blir ordinære sendinger på AM 1 314 kHz fra 1. januar til 31. desember 2023.

Foreningen Bergen Kringkaster; ansvarlig redaktør: Per-Dagfinn Green

Flere andre radiostasjoner kommer til etter hvert.

En god gammel reiseradio eller et gammelt stereo anlegg tar inn mellombølgen og ikke minst de fleste bilradioer. Prøv f.eks. å tune inn på sendingene når du kjører hjem fra jobben. I Bergensområdet burde det være greie forhold til å motta sendingene fra Askøy.

Programbladet nr. 11, 1. årgang 1926

2020 årgang 94