Mellombølgen 1 314 kHz  228 meter
amplitudemodulasjon (AM) 700 watt.

Program høsten 2020
Foreningen Bergen Kringkaster:
Mandag til og med lørdag:
Kostholdsdebatt 10.00 12.00
Øystein, listen 12.00 til 14.00
Einar AM på hjemmvei 14.00 17.00
Ingen sendinger søndager før kl. 15.00

Rummur radio
Onsdag kl. 18.00 til 19.00

Northern Star
The Ferry: 17.00 til 00.07

1 611 kHz    5 895 kHz

En god gammel reiseradio eller et gammelt stereo anlegg tar inn mellombølgen
og ikke minst de fleste bilradioer.
Prøv f.eks. å tune inn på sendingene når du kjører hjem fra jobben.
I Bergensområdet burde det være greie forhold til å motta
sendingene fra Askøy.

Programbladet nr. 11, 1. årgang 1926

2020 årgang 94