AM sender er ute av drift.  Muligens på grunn av en antennefeil.