Fra nyttår 01.01.2024 blir det midlertidig stopp i AM sendinger på 1 314 kHz.
Sendingene kommer muligens i gang igjen medio januar.
Hilsen Redaksjonen