Medlemsiden er oppdatert med innkalling og referat fra sist årsmøte samt de nye vedtektene for FBK. Dersom du er medlem og ikke har fått passord, ta kontakt. Vi trenger gyldig e-postadresse til alle medlemmer.