Vedlikeholdsarbeidet (utvendig) på kringkasteren vil starte neste uke. Det er nå satt opp gjerde rundt bygget med ‘Adgang forbudt’ skilt.
I følge prosjektleder kan vi bruke kringkasteren til interne aktiviteter på søndager. «Åpent hus» må avlyses inntil videre. Vedlikeholdsarbeidet vil pågå til ut i september. (avhengig av været).