Hei,

Vi har gleden av å invitere til ÅRSMØTE 2023 i Foreningen Bergen Kringkaster (FBK). Tidspunkt: Torsdag 25.mai 2023, kl. 18:00. Sted: Bergen Kringkaster, Grensedalen 59, Erdal. Vennligst bekreft til undertegnede om du har anledning til å delta eller ikke! Vi minner om at bare de som har betalt forfalt kontingent er stemmeberettiget på årsmøtet.

Kontingent for 2023 for personlig medlem er kr. 200.

Kontingenten betales til FBKs bankkonto: 3419.18.00240

Har du spørsmål i forbindelse med årsmøtet, ta gjerne kontakt med undertegnede! Du er hjertelig velkommen!

Møt opp i god tid!

Med vennlig hilsen FORENINGEN BERGEN KRINGKASTER (FBK)/LA1ASK v/ Per-Dagfinn Green (LA1TNA) Styreleder Mobil: 994 70075 http://www.bergenkringkaster.nohttps://www.facebook.com/groups/bergenkringkaster/?fref=ts

Vedlegg:

1 – Saksliste – Dokumenter – Årsmøte 2023 i FBK – rev 0

2 – FBK Oversikt 2022

3 – FBK Resultat 2022

4 – FBK Balanse 2022

5 – FBK Revisjon 2022

6 – Forslag til Budsjett for 2023

7 – Utkast til nye vedtekter for FBK

8 – Gjeldende vedtekter for FBK