Oppusing av senderbygningen, Grensedalen 59 skal starter februar 2023.
Det betyr at vi i FBK har enn stor jobb foran oss.

Vi må pakke ned bøker og gjendstander for lagring andre steder.
Noe må omplasseres i bygningen.
Dette arberidet må vi begynne på med en gang.