Begrensgruppen byr inn til ein ny samling for dokkar no på onsdag.
Onsdagskvelds foredrag vert om korleis ein skal fylle tida mens ein venter på vaksinering mot Covid-19.

Det er Rasmus Vidvei LA9SY, ein godt røynde radioamatør frå Nord Rogaland som skal forteller om sine erfaringar  og om sin anskaffing av ein litt større Magnetisk Loop antenne. Eit lite aber og det er at han er kanskje ikkje komt heim til kl.2000 (han køyre lastebil hist og pist) så han har overleverte ein del materialar til meg.
Om ikkje han rekker opstart ha eg fått løyve til å gå igjennom ein del ting for han, dessutan så ha eg ein del svara til spørsmål frå to veka sida, og litt bakgrunnsinfo.

Så Kom og sjå, og hører på, stedet er Skype med denne adresse – https://join.skype.com/oFYUZeRQXK6z

Og  eg minner om disse forutsetningar:
Ver venleg –ingen opptak utan at det blir spurte om løyve.
Og i alle fall ingen vidare deling av eventuelle opptak.