AM sender var ute av drift.
Antennetuneren er justert,
utgangseffekt 400 watt AM. pr. 16.12.2020