På 1980-tallet ble Bergen Kringkaster brukt som sendested for lokalradio (to nærradionett i Bergen kommune på 103,5 og 107,8 Mhz, kringkastingsmast), og på 1990-tallet også Radio Askøy 106,4 Mhz fra egen mast). På 1990-tallet leide Kongsberg Navigation anlegget for nyttesendinger på langbølge 437,6 kHz.

Bergen Kringkaster eies i dag av Askøy kommune. Kommunen gjenreiste i 2015 20 meter av den ene av de opprinnelige kringkastingsmastene. «Foreningen Bergen Kringkaster» (FBK) som ble stiftet den 2. februar 2009 leier Bergen kringkaster av Askøy kommune. Les også: Om Foreningen Bergen Kringkaster

Oddasenderen (kallesignal LLU) som ble nedlagt 1/11-78 står nå på Bergen Kringkaster sammen med Geilosenderen(kallesignal LLT)nedlagt samme dag. Oddasenderen ble gjenstartet av FBK 9/11-12 på 1314 kHz med kallesignal LLE-2. Som antenne er brukt både en 15 meters Comrod, og en «dobbel L».

Kortbølgesendinger startet 2/9-13 av FBK på 5895 kHz, med kallesignal LLE-3. Som antenne er brukt en «omvendt V». En mellombølgesender nr.2 ble igangsatt av FBK 15/7 2014 på 1611 kHz, med kallesignal LLE-4. Som antenne er brukt en annen «omvendt V». FM-sendinger startet 6/11-14 av FBK på 103,8 Mhz, med kallesignal LLE-FM. Som antenne er brukt en rundstrålende VHF-antenne.

Sendingene (2 forskjellige program) har fra starten vært lisensiert av NKOM (Post-og Teletilsynet) og fra 2016 også av Medietilsynet.

Foreningen Bergen Kringkaster bruker kallesignalet LA1ASK til radioamatørvirksomhet.