Antenne for radioamatørvirksomhet LA1ASK ved Bergen kringkaster.

Inverted V for 40, 80 og 160 meter.
Endefødet multibånd longwire som peker vestover.

Trådantenner er hengt opp i en mast på cá 24 meter. Tidligere var den 150 meter.
Den ble tatt ned i år 2000. Den nederste delen av masten sandblåst, malt og kom opp igjen i år 2015.
Nå er den cá 24 etter at toppdelen «pyramiden» ble satt opp i 2019.

Torsdag 6. august hadde vi dugnad i området.
Vi klippet ned busker og kratt rundt masten.
I samme slengen ble det utført reparasjon av  inverted V antenner.

Fotograf. Per Dagfinn Green.
Fra venstre: Peter Ebsworth, Arne Solheim og Øystein Ask