Lørdag 16.januar 2010 hadde Bergens Tidende(BT) en 2-siders artikkel under overskriften:
«Mellombølge-entusiastene på Askøy»

BT skriver videre:
«Antennemastene på Erdal ligger nede, men det gjør ikke senderen fra 1935. Den er bevart komplett som et kulturminne.»  

Pusser opp Bergen lokal