Foreningen Bergen Kringkaster (FBK)

Orgnr. 993809055

Adresse: Grensedalen 59, 5306 Erdal.

Vakt: Arne 988 17 503

Styreleder Per-Dagfinn 994 70 075

Aktiviteter:

Radioamatørstasjon:
LA1ASK, opperatører er radioamatører.

Museum:
Den gamle Telefunkensenderen og Marconisenderen.

Kringkasting:
FM 93,8 MHz,  100,3 MHz  og mellombølgen AM 1 314 kHz.

Ansvarlig redaktør: Per-Dagfinn Green,

English