Foreningen Bergen Kringkaster (FBK)

Radioamatørstasjon:
LA1ASK, opperatører er radioamatører.

Museum:
Den gamle Telefunkensenderen og Marconisenderen.
Som regel er det åpent hver søndag fra kl. 11.00 til kl. 15.00
Kontakt 988 17 503 Arne eller Per-Dagfinn 994 70 075
Besøksadresse: Grensedalen 59, 5306 Erdal, Askøy

Kringkasting:
FM 93,8 MHz. og mellombølgen AM 1 314 kHz.

Ansvarlig redaktør: Per-Dagfinn Green,

English