Foreningen Bergen Kringkaster (FBK)

Radioamatørstasjon:
LA1ASK, opperatører er radioamatører.

Museum:
Den gamle Telefunkensenderen og Marconisenderen.
Åpent hver søndag fra kl. 11.00 til kl. 15.00 Se smittevernregler vedr. Covid 19.
Telefon 56141270
Besøksadresse: Grensedalen 59, Erdal, Askøy

Kringkasting:
Mellombølgen 1314 kHz og FM 93,8 MHz.

Ansvarlig redaktør: Per-Dagfinn Green,

Redaktør AM: Svenn Martinsen

English